Aktuelle Kurse und Trainingsgruppen

Spiraldynamik® Aktuelle Kurse und Trainingsgruppen - Jogging

angebote Das aktuelle Programm - Tageskurse und Trainingsgruppen bieten Bewegungsintelligenz in kompakter Form:

BASEL
Info: Med Center Basel, Gellertstrase 140, Telefon +41 (0)61 315 20 84
Anmeldung: kurse@spiraldynamik.com

 

BERN
Info: Med Center Bern, Optingenstrasse 1, Telefon +41 (0)31 330 42 00
Anmeldung: kurse@spiraldynamik.com

 

DÜRNTEN | ZH
Info: Body-werk, Kreuzstrasse 10, Telefon +41 (0)43 222 58 69
Anmeldung: kurse@spiraldynamik.com

 

LUZERN
Info: Med Center Luzern, Morgartenstrasse 6, Telefon +41 (0)43 210 34 43
Anmeldung: kurse@spiraldynamik.com

 

ZÜRICH
Info: Med Center Zürich, Restelbergstrasse 27, Telefon +41 (0)43 210 34 43
Anmeldung: kurse@spiraldynamik.com